Realizacje


Przed Wizytą Po wizycie

Przed zleceniem

Po ułożeniu agrotkaniny oraz uzupełnieniu kamienia

Przed renowacją liter

Po renowacji

Przed renowacją nagrobka

Po renowacji

                                    W trakcie czyszczenia płyty nagrobka
Przed renowacją ławeczki Po renowacji